Taz machine

Groep 3

Aanvliegen vanuit een horizontale lijn, de kite wordt dan voorwaarts getrokken zoals bij de slotmachine om meteen in een 360° vlakke rotatie getrokken te worden. Bij de Taz Machine is die rotatie in tegengestelde richting, dwz als je de trick aanvliegt met de neus naar links dan is de rotatie met de klok mee, inputs dus met de linker hand. Met de neus naar rechts is de rotatie dus tegen de klok in, input dus met de rechter hand. Het uitvliegen is dan ook in de richting vanwaar de kite kwam. De trick bestaat uit 2 zichtbare inputs, als je er 3 doet moet dit niet zichtbaar zijn.

Aandachtspunten voor de beoordeling:

Vlakke rotatie, constante rotatie snelheid, langzaam is beter, in het midden van het venster. 2 inputs. Tegenovergestelde richting horizontaal er weer uit. Gefixeerd in de lucht