Rolling cascade

Groep 3

Dit is een reeks van halve LAZY SUZAN rotaties die beurtelings links en rechts draaien. De inzet is een gewone LAZY SUZAN, halverwege de rotatie wordt de kite uit de rotatie getrokken en via een TURTLE ingezet voor een LAZY SUZAN in de andere richting. De reeks wordt verder gezet afwisselend links – rechts.

Aandachtspunten voor de beoordeling:

Minimum 3 bewegingen (BV links-rechts-links). Constante snelheid. Dalen in een rechte lijn.