Axel

Groep 2

De axel start met de kite in een STALL, de neus omhoog wijzend. De kite moet voorwaarts vallen, met de neus naar de piloot, dan een 360° rotatie maken, de rotatie eindigt met de neus naar de piloot. De STALL is dus met de neus wijzend naar 12 uur, de uitgang van de trick is ook met de neus wijzend naar 12 uur. Voor een maximale score moet de axel laag, vlak en in het midden van het windvenster uitgevoerd worden.

Aandachtspunten voor de beoordeling:

Vlakke 360°, geen hoogte verlies. IN en UIT de trick met de neus op 12 uur.