Flic-Flac

Groep 1

Je mag zowel vanuit een FADE als vanuit een PANCAKE beginnen. Elke herhaling bestaat uit de startpositie, de overgang naar het andere onderdeel en terug (bv FADE naar PANCAKE naar FADE of ook PANCAKE naar FADE naar PANCAKE). De trick bestaat uit minstens 3 herhalingen. Méér herhalingen geeft een hogere score. OUT is met een FADE of met een duidelijke HALVE PANCAKE.

OPGELET! In Frankrijk noemt men deze trick “PANCAKE”.

Aandachtspunten voor de beoordeling:

Minimum 3 herhalingen. Constante snelheid en beweging in één vertikale lijn. De vleugeltippen zijn steeds parallel met de grond, kite mag niet overroteren tijdens de trick.

Hits: 294