Fade

Groep 1

In een FADE moet de kite zweven op de rug, de neus wijzend naar de piloot. De lijnen hangen hierbij over de “leading edges”. De manier van IN en/of UIT spelen geen rol, als ze maar zuiver zijn.

Aandachtspunten voor de beoordeling:

Zuivere IN en UIT. Stabiliteit. Vasthouden gedurende zeker 2 seconden.